Hittade följande om ursprunget till ordet du sökte efter.

dermaptera


 
kommer från grekiskans
 
derma = skinn, hud
ptera = vingar
 
Den vetenskapliga benämningen på insektsordningen tvestjärtar. Det finns 4 arter av tvestjärtar i Sverige.

 


 
 
Sidan gjordes av
iljflowsim.se
www.entomologi.se
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström, iljflowsim.se.
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen www.entomologi.se