Hittade följande om ursprunget till ordet du sökte efter.

depressa


 
kommer från latinets
 
depressus = lågt liggande
fr. deprimere = pressa/trycka ned
 
förekommer bl.a. som artepitet i det vetenskapliga namnet på bred trollslända Libellula depressa

 


 
 
Sidan gjordes av
iljflowsim.se
www.entomologi.se
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström, iljflowsim.se.
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen www.entomologi.se