Hittade följande om ursprunget till ordet du sökte efter.

collembola


 
kommer från grekiskans
 
kolla = klister
embolos = ngt spetsigt; stång, spak
 
Collembola är den vetenskapliga benämningen på hoppstjärtarna och syftar på den ventraltub som finns under bakkroppens första segment och som bl a fungerar som ett slags vidhäftningsorgan.

 


Bokstäverna å och ä finns inte i den klassiska grekiskans alfabet. Men två bokstäver för e finns det hursomhelst, nämligen epsilon ε och eta η och två bokstäver för o finns det också: omikron o och omega ω. Här använder jag ä för eta och å för omega.
 

 
 
Sidan gjordes av
iljflowsim.se
www.entomologi.se
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström, iljflowsim.se.
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen www.entomologi.se