Hittade följande om ursprunget till ordet du sökte efter.

anisoptera


 
kommer från grekiskans
 
an-isos = o-lik
ptera = vingar
 
Anisoptera är den vetenskapliga benämningen på de egentliga trollsländorna och syftar på att dessas fram- och bakvingar inte ser likadana ut.

 
Se även:
 
odonata
zygoptera

 


 
 
Sidan gjordes av
iljflowsim.se
www.entomologi.se
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström, iljflowsim.se.
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen www.entomologi.se