Vargspindlar Lycosidae

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Vargspindlar
Lycosidae
ca 3-18 mm
ca 55 arter i Sverige
 
Vargspindlar är en familj snabbspringande och aktivt jagande spindlar. De spinner inga fångstnät utan överfaller offret, oskadliggör det med ett bett, löser upp det med matsmältningsvätska och dricker upp det.
 
Vargspindlarna lär höra till de spindlar som ser bäst. Deras åtta ögon sitter i tre rader. Längst fram finns fyra små ögon på en rak eller lätt böjd linje, över dem sitter två större ögon och längre bak på huvudets sidor sitter ytterligare ett par.
 
Även de här spindlarna har fler sätt att lokalisera byten, rivaler och parningspartners på: feromoner som doftar intressant, ljud och vibrationer till exempel. Vargspindelhannar (åtminstone en del arter) ägnar sig till exempel åt substratmusik för att få honorna intresserade. De trummar med sin bakkropp mot underlaget och om honan gillar de vibrations- och ljudsignaler som når henne kan det bli parning av. Hos några arter har det visat sig att honorna föredrar hannar som kan trumma länge. Fast inte för länge. Överdrifter ignoreras.
 
Vargspindlar är rovdjur som jagar aktivt och fångar småkryp som till exempel insekter. Fästingar sägs också ingå i dieten.
 
Det ska finnas något undantag men de allra flesta vargspindlar klarar sig utan fångstnät. Däremot spinner många arter en enkel "hydda" och en typisk vargspindelhona spinner en kokong för äggen som hon sedan bär med sig fäst vid bakkroppen (bild). Den första tiden efter kläckningen tillbringar spindelungarna uppe på honans bakkropp.
 
En del vargspindlar trivs på torr och solig mark, andra delar jaktmarker med kärrspindeln.
 

NåGRA VARGSPiNDLAR i SVERiGE:
Pirata piraticus
Acantholycosa-arter
Trochosa-arter

 

 
 
 
 

 

 
 
ANDRA SPiNDELDJUR
(mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster)
KVALSTER
kvalster
    fästingar
    fästingar/naturliga fiender
    fästingar 2
    fästingar/arter i Sverige
LOCKESPiNDLAR
lockespindlar
SPiNDLAR
några vanliga spindlar
hjulspindlar
    korsspindel
    korsspindel hanne
    kvadratspindel
    Agalenatea redii
    Larinioides cornutus
    sektorspindel Zygiella atrica
    Cyclosa conica
    skuggspindel Nuctenea umbratica
    Mangora acalypha
    gurkspindel Araniella cucurbitina
    gurkspindel Araniella cucurbitina- hanne
krabbspindlar
vårdnätspindlar
    kärrspindlar
    rovspindel
käkspindlar
    höstspindel - hona
    höstspindel - hanne
jättekrabbspindlar
    Micrommata virescens (jättekrabbspindel)
mattvävarspindlar
    mattvävarspindlar
snabblöparspindlar
    snabblöparspindlar