copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

Strandpiratspindel
Pirata piraticus
ca 5 millimeter
 
Pirata piraticus är en liten vargspindel som tillsammans med flera andra liknande arter i Pirata-släktet rör sig i samma våtmarksmiljöer som den stora kärrspindeln (Dolomedes fimbriatus) och som kan påminna om en yngre upplaga av den. Precis som kärrspindeln har den en vitkantad kropp och en ljus mittlinje på den bruna bakkroppen som dessutom är försedd med vita prickar (som hos många kärrspindlar). Den tydliga stämgaffelliknande teckningen mellan "midja" och ögon finns inte hos kärrspindeln men däremot hos andra Pirata-arter. Vargspindlar (och till dem hör Pirata-arterna) kan man också lätt skilja från vårdnätspindlar (och till dem hör kärrspindeln) genom att titta på ögonens placering.
 
Det finns flera Pirata-arter som (mer än denna) kan påminna om en liten kärrspindel.
 

 

vargspindlar
   Acantholycosa-arter
   Trochosa-arter

 

 
 
 
 
KORT OM VAR Pirata piraticus HÖR HEMMA:
KLASS: SPiNDELDJUR Arachnida
ORDNiNG:     SPiNDLAR   Araneae
FAMiLJ:         VARGSPiNDLAR      Lycosidae
ART            
         Pirata piraticus

 

 
 
ANDRA SPiNDELDJUR
(mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster)
KVALSTER
kvalster
    fästingar
    fästingar/naturliga fiender
    fästingar 2
    fästingar/arter i Sverige
LOCKESPiNDLAR
lockespindlar
SPiNDLAR
några vanliga spindlar
hjulspindlar
    korsspindel
    kvadratspindel Araneus quadratus
    Araneus angulatus (NT)
    sektorspindel Zygiella atrica
    Cyclosa conica
    Agalenatea redii
    skuggspindel Nuctenea umbratica
    Larinioides cornutus
    gurkspindel
    gurkspindel Araniella cucurbitina
    gurkspindel Araniella cucurbitina - hanne
    Mangora acalypha
krabbspindlar
    Xysticus-arter
    blomkrabbspindel
snabblöparspindlar
    Philodromus histrio
    Tibellus oblongus
spökspindlar
    spökspindel
klotspindlar
    buskklotspindel
mattvävarspindlar
    allmän taknätspindel
    Neriene emphana
    Neriene peltata
vårdnätspindlar
    kärrspindlar
    rovspindel
käkspindlar
    höstspindel - hona
    höstspindel - hanne
jättekrabbspindlar
    Micrommata virescens (jättekrabbspindel)
mattvävarspindlar
    mattvävarspindlar
snabblöparspindlar
    snabblöparspindlar