Några vanliga svenska spindlar

[länkar till bilder på och text om många fler spindlar på entomologi.se hittas under bilderna eller i menyn till vänster om du har en större skärm]
 

ÖVRE RADEN fr. vänster:
1 korsspindel presentspindel kärrspindel bandithoppspindel
 
ANDRA RADEN
2 grön bladspindel gurkspindel blomkrabbspindel hoppspindel
 

 
TREDJE RADEN
3 bandithoppspindel käkspindlar vargspindel

 
På entomologi.se finns bilder på och textbeskrivning av ca 50 arter spindlar som förekommer i Sverige; de flesta är allmänt förekommande och en och annan är sällsynt.
 

 
Spindlar hör inte till insekterna utan räknas in bland spindeldjuren. Spindlar har åtta ben, en kropp med två tydliga segment och de saknar vingar.
 
mer om...
SPiNDLAR
hjulspindlar Araneidae
korsspindel Araneus diadematus
korsspindel hona
korsspindel hanne
kvadratspindel Araneus quadratus
knölspindel Araneus angulatus
sammetshjulspindel Agalenatea redii
kilhjulspindel Cercidia prominens
ljusterspindel Mangora acalypha
skuggspindel Nuctenea umbratica
sektorspindel Zygiella atrica
vasspindel Larinioides cornutus
konspindel Cyclosa conica
gurkspindel Araniella-arter
Araniella cucurbitina - hona
Araniella cucurbitina - hanne
höstspindel hanne Metellina segmentata
höstspindel hona Metellina segmentata
munkspindel Metellina mengei
vinkelhoppspindel Aelurillus v-insignitus hona (hoppspindel)
vinkelhoppspindel Aelurillus v-insignitus hane
vipphoppspindel Sitticus floricola (hoppspindel)
bandithoppspindel Evarcha arcuata
krabbspindlar Thomisidae
blomkrabbspindel Misumena vatia
bladkrabbspindel Diaea dorsata
krabbspindlar Xysticus
kärrkrabbspindel Xysticus ulmi
mattvävarspindlar Linyphiidae
stamspindel Drapetisca socialis
stamspindel Drapetisca socialis - hanne
ängsbaldakinspindel Linyphia triangularis
Linyphia triangularis - hanne
kupolspindel Neriene emphana
kvistbaldakinspindel Neriene peltata
kameleontmattvävare Floronia bucculenta
grön bladspindel Micrommata virescens
snabblöparspindlar Philodromidae
praktsnabblöpare Philodromus histrio
ängshalmspindel Tibellus oblongus
vårdnätspindlar Pisauridae
kärrspindel Dolomedes fimbriatus
rovspindel Pisaura mirabilis
vargspindlar Lycosidae
strandpiratspindel Pirata piraticus
 
FLER SPiNDLAR i MENYN TiLL VÄNSTER
 
SPiNDELDJUR
KVALSTER
→   fästingar
→   fästingar - arter i Sverige
→   Fästingar?
→   kvalster
 
LOCKESPiNDLAR
lockespindlar Opiliones
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]