Barkmättvävare Drapetisca socialis hanne

copyright I Ljungström, ilj/../flowsim.se
Barkmättvävare
Stamspindel
Drapetisca socialis
hanne
ca 3 mm
stamspindel - hona
 
Stamspindel på friarstråt. Stamspindelhannen har samma färg och teckning som honan.
 

mer om...
mattvävarspindlar
Linyphiidae
 
  allmän taknätspindel
  Linyphia triangularis
  Linyphia triangularis - hanne
  Neriene emphana
  Neriene peltata
  Floronia bucculenta
 
 
 
KORT OM VAR stamspindeln HÖR HEMMA:
KLASS: SPiNDELDJUR Arachnida
ORDNiNG:  SPiNDLARAraneae
FAMiLJ:   MATTVÄVARSPiNDLARLinyphiidae
ART    STAMSPiNDEL Drapetisca socialis

 
ANDRA SPiNDELDJUR
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster]
KVALSTER
    fästingar
    fästingar/andning
    fästingar/arter i Sverige
    kvalster
LOCKESPiNDLAR
    lockespindlar
SPiNDLAR
    några vanliga spindlar
    Araneidae - hjulspindlar
       Araneus diadematus - korsspindel
       Araneus diadematus - korsspindel - hanne
       Araneus quadratus - kvadratspindel
       Agalenatea redii
       skuggspindel
       gurkspindel
       Araniella cucurbitina
       Araniella cucurbitina - hanne
       Mangora acalypha
       Larinioides cornutus
       sektorspindel Zygiella atrica
       Cyclosa conica
    Pisauridae - vårdnätspindlar
       Dolomedes fimbriatus - kärrspindel
       Pisaura mirabilis - rovspindel
       rovspindelhona med kokong
    Thomisidae - krabbspindlar
       blomkrabbspindel
       bladkrabbspindel
       Xysticus-arter
       Xysticus ulmi
    Philodromidae - snabblöparspindlar
       Philodromus histrio
       kokong
       ungspindlar
       Tibellus oblongus
   Anyphaenidae - spökspindlar
       spökspindel
       spökspindel - hona
    Lycosidae - vargspindalr
       vargspindel
       Acantholycosa-art
       Trochosa-art
    Tetragnathidae - käkspindlar
       Metellina segmentata - höstspindel - hona
       Metellina segmentata - höstspindel - hanne
   Sparassidae - jättekrabbspindlar
       Micrommata virescens
   hoppspindlar
       Aelurillus v-insignitus (hona)
       Aelurillus v-insignitus (hanne)
       Sitticus floricola
   kardarspindlar
       kardarspindel Dictyna arundinacea