Grön bladspindel - Micrommata virescens

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Grön bladspindel
Micrommata virescens
 
Micrommata virescens är den enda jättekrabbspindeln (Sparassidae) i Sverige. Den fullvuxna honan är grön och uppåt 15 millimeter lång, hannen är mindre och har som vuxen en bakkropp i gult och rött. Både hona och hanne har oftast vita hårvirvlar runt de åtta mörka ögonen. Unga spindlar av båda könen är oftast gröna.
 
Micrommata virescens spinner inga fångstnät som till exempel hjulspindlarna utan jagar utan hjälpmedel. Spindeln sätter sig i bakhåll, gärna en bit upp i någon grästova och med huvudet neråt och sedan väntar den tills något intressant bytesdjur passerar.
 
Micrommata virescens finns i större delen av landet.
 

 
KORT OM VAR Micrommata virescens HÖR HEMMA:
KLASS: SPiNDELDJUR Arachnida
ORDNiNG:     SPiNDLAR   Araneae
FAMiLJ:         JÄTTEKRABBSPiNDLAR      Sparassidae
ART   GRÖN BLADSPiNDEL               Micrommata virescens

 

 
 
ANDRA SPiNDELDJUR
(mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster)
KVALSTER
fästingar
fästingar/naturliga fiender
fästingar 2
fästingar/arter i Sverige
LOCKESPiNDLAR
lockespindlar
SPiNDLAR
några vanliga spindlar
hjulspindlar
    korsspindel
    korsspindel - hona - undersida
    korsspindel - hanne
    Agalenatea redii
    kvadratspindel Araneus quadratus
    Mangora acalypha
    Cyclosa conica
    Larinioides cornutus
    gurkspindel Araniella cucurbitina
    gurkspindel Araniella cucurbitina - hanne
    skuggspindel Nuctenea umbratica
    sektorspindel Zygiella atrica
krabbspindlar
käkspindlar
höstspindel - hona
höstspindel - hanne