copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Täckvävarspindlar
mattvävarspindlar
Linyphiidae
ca 4-10 millimeter
 
I Sverige finns det ungefär 300 spindelarter som räknas till familjen mattvävarspindlar och det är nästan hälften av de spindelarter som finns i Sverige. De flesta mattvävarspindlar är små och man lägger märke till dem främst för deras nätkreationer. Och de finns överallt. Bäst syns de en daggig sensommarmorgon då en äng eller skogsbacke kan vara helt full av nät. Det är alltså mattvävarspindlarna som spinner de lite lätt virrvarriga nät som ligger som mattor över markvegetationen eller hänger som strama, uppochnervända hängmattor i enar och andra buskar. Ovanför den täta nätmattan finns mer lodräta trådar och när någon intet ont anande insekt råkar flyga in över nätet kolliderar den lätt med en tråd, trillar ned och fångas upp av nätmattan. Och därunder sitter hungrig spindel.
 
Mattvävarspindlarna finns överallt och lär höra till de småkrypsarter som är de första att anlända till nybruten mark. De ska till exempel ha varit om inte först så i alla fall snabbt på plats på Krakatau. Mattvävarspindlarna hör nämligen till de spindlar som kan flyga. De släpper ut lite spinntråd från spinnkörtlarna i bakändan, vänder upp rumpan och väntar på vind. Inte helt elegant kanske men de lär nå svindlande höjder och svävar, tillsammans med mängder av andra småkryp, som luftplankton runt jorden.
 
mer om...
mattvävarspindlar
   Neriene emphana
   Neriene peltata
   allmän taknätspindel
   Linyphia triangularis
   allmän taknätspindel - hanne
   stamspindel
   Drapetisca socialis
   stamspindel - hanne
   Floronia bucculenta

 

 
 
 
 
KLASS: SPiNDELDJUR Arachnida
ORDNiNG:     SPiNDLAR   Araneae
FAMiLJ:         MATTVÄVARSPiNDLAR      Linyphiidae

 

 
 
ANDRA SPiNDELDJUR
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster]
KVALSTER
fästingar
fästingar/naturliga fiender
fästingar 2
fästingar/arter i Sverige
LOCKESPiNDLAR
lockespindlar
SPiNDLAR
    korsspindel
    korsspindel - hona - undersida
    korsspindel - hanne
    Agalenatea redii
    kvadratspindel Araneus quadratus
    Mangora acalypha
    Cyclosa conica
    Cercidia prominens
    Larinioides cornutus
    gurkspindel Araniella cucurbitina
    gurkspindel Araniella cucurbitina - hanne
    skuggspindel Nuctenea umbratica
    sektorspindel Zygiella atrica
några vanliga spindlar
hjulspindlar
    korsspindel
krabbspindlar
käkspindlar
höstspindel - hona
höstspindel - hanne
jättekrabbspindlar
Micrommata virescens (jättekrabbspindel)
vårdnätspindlar
kärrspindel
rovspindel
 
[ fler spindlar i menyn i ramen till vänster ]