copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

Xysticus-arter
15 arter i Sverige
ca 3-10 mm
 
Xysticus är det artrikaste av de sju släkten krabbspindlar som finns representerade i Sverige. Som övriga krabbspindlar känns de igen på den krabblika hållningen och sättet att röra sig i sidled samt på att de två främre benparen är både längre och kraftigare än de bakre.
 
Färg- och teckningsmässigt kan en art variera en hel del och det finns flera "dubbelgångararter" som kräver närgången undersökning för säker artbestämning, men en typisk Xysticus-art är tecknad i olika nyanser av brunt, har en mer eller mindre rundat trekantig bakkropp där det ofta finns antydda trianglar och, lite tydligare, ljusa tvärstreck. På huvud/framkropp finns ett ljusare fält mellan två mörkare band. I det ljusa fältet finns ett lite mörkare fält som smalnar av bakåt och ibland är format som en bakåtpekande triangel. Hannarna är mindre än honorna.
 
Xysticus-arterna har de fyra mellersta av sina åtta ögon placerade som hörnen i en (lite skev) fyrkant. Både de främre och bakre sidögonen sitter på små upphöjningar. (Alla åtta ögonen syns på stora bilden ovan.)
 
Precis som övriga krabbspindlar jagar de utan nät, på bilderna ovan är bytet en vivel (skalbagge) och en skinnbagge.
 

mer om...
KRABBSPiNDLAR
Thomisidae
 
    krabbspindlar
       blomkrabbspindel
      -> bladkrabbspindel
       Xysticus ulmi
 
 
 
KLASS: SPiNDELDJUR Arachnida
ORDNiNG:  SPiNDLARAraneae
FAMiLJ:   KRABBSPiNDLARThomisidae
SLÄKTE    Xysticus

 

 
 
ANDRA SPiNDELDJUR
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster]
KVALSTER
    fästingar
    fästingar/naturliga fiender
    fästingar/andning
    fästingar/arter i Sverige
    frågor om fästingar
    kvalster
LOCKESPiNDLAR
    lockespindlar
 
SPiNDLAR
hjulspindlar
    korsspindel
    korsspindel - hona - undersida
    korsspindel - hanne
    Agalenatea redii
    kvadratspindel Araneus quadratus
    Mangora acalypha
    Cyclosa conica
    Larinioides cornutus
    gurkspindel Araniella cucurbitina
    gurkspindel Araniella cucurbitina - hanne
    skuggspindel Nuctenea umbratica
    sektorspindel Zygiella atrica