BiLDER LADDAS...


Korsedderkop - Araneus diadematus - foto och text.
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se
Korsedderkop - Araneus diadematus
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

Korsspindel
Araneus diadematus

En av de största svenska spindlarna i spindelfamiljen hjulspindlar och mycket vanlig. Honorna, som är störst, blir uppåt 18 mm långa och "höftmåttet" ligger på dryga hälften av kroppslängden. Färgen varierar en hel del men spindeln känns igen på den vita korsteckningen på ovansidan av bakkroppens främre del.
Korsspindlar äter insekter som flyger in och fastnar i deras nät. En del spindelindivider tillbringar gärna hela dagarna mitt ute på nätets mittplatta, andra drar sig tillbaka till ett gömsle utanför nätet där de håller vibrationskontakt med fångstnätet via en signaltråd: fastnar ett byte gäller det att agera snabbt så att offret inte hinner förstöra alltför stora delar av nätet.
 
Korsspindlar parar sig på sensommaren och långt in på hösten kan man se de storvuxna honorna sitta i sina nät. Till sist lägger de ägg som övervintrar och kläcks på våren.
 
hjulspindlar
några vanliga spindlar
 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

KLASS:SPiNDELDJURArachnida
ORDNiNG:   SPiNDLAR   Araneae
FAMiLJ:      HJULSPiNDLAR      Araneidae
ART:         KORSSPiNDEL         Araneus diadematus

 
ANDRA SPiNDELDJUR
(mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster)
KVALSTER
fästingar
fästingar/naturliga fiender
fästingar 2
fästingar/arter i Sverige
LOCKESPiNDLAR
lockespindlar
SPiNDLAR
några vanliga spindlar
hjulspindlar
    korsspindel
    Mangora acalypha
    Larinioides cornutus
    gurkspindel
       Araniella cucurbitina - hona
       Araniella cucurbitina - hanne
krabbspindlar
    Xysticus-arter
    blomkrabbspindel
snabblöparspindlar
    Philodromus histrio
    Tibellus oblongus
klotspindlar
    buskklotspindel
mattvävarspindlar
    allmän taknätspindel
    Neriene emphana
    Neriene peltata
vårdnätspindlar
    rovspindel
    kärrspindel
käkspindlar
    kokonger/Tetragnatha
    höstspindel - hona
    höstspindel - hanne
    Metellina mengei - hanne
jättekrabbspindlar
Micrommata virescens
spökspindlar
spökspindel
Sidan gjordes av
 
copyright I Ljungström
 
I Ljungström
 
ilj@flowsim.se
 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se