Käkspindlar - Tetragnathidae

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Käkspindlar
Tetragnathidae
ca 2,5-15 mm
Ungefär 15 arter i Sverige

 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

I den storkäftade spindelfamiljen käkspindlar (Tetragnathidae) hittar man flera mycket vanliga spindlar som höstspindeln, källarspindeln (mestadels en doldis som håller till i grottor, mörka, fuktiga källare och gamla brunnar) och den vanliga sträckspindeln (och alla dess dubbelgångare).
 
Käkspindlarnas åtta ögon sitter på två rader. Som halvvuxna och vuxna har de flesta käkspindelarterna långa, framåtriktade och tandförsedda käkar (bilden ovan). När de parar sig använder de käkarna för att låsa motpartens käkar.
 
Sträckspindlarna i släktet Tetragnatha är lätta att känna igen med sina långsmala bakkroppar, långa borstiga framben (som de sträcker ut rakt framför sig när de kamouflerar sig som ointressant pinne) och iögonenfallande käkar (hos de vuxna). Spindlarna (framförallt honorna) i släktet Metellina liknar däremot mer trinda korsspindlar.
 
De flesta käkspindlar spinner ett hjulformat fångstnät men det skiljer sig från hjulspindlarnas nät bland annat genom hålet i nätets mitt.
 
 
 
KORT OM VAR käkspindlar HÖR HEMMA:
KLASS: SPiNDELDJUR Arachnida
ORDNiNG:  SPiNDLARAraneae
FAMiLJ:   KÄKSPiNDLARTetragnathidae
SLÄKTEN i SVERiGE    Meta
Metellina
Pachygnatha
Tetragnatha

 

 
 
ANDRA SPiNDELDJUR
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster]
KVALSTER
    fästingar
    fästingar/naturliga fiender
    fästingar/andning
    fästingar/arter i Sverige
    kvalster
       fler kvalster
LOCKESPiNDLAR
    lockespindlar
SPiNDLAR
    några vanliga spindlar
    hjulspindlar
       korsspindel
    korsspindel - hona - undersida
    korsspindel - hanne
    Agalenatea redii
    kvadratspindel Araneus quadratus
    Mangora acalypha
    Cyclosa conica
    Larinioides cornutus
    gurkspindel Araniella cucurbitina
    gurkspindel Araniella cucurbitina - hanne
    skuggspindel Nuctenea umbratica
    sektorspindel Zygiella atrica
   vårdnätspindlar
       kärrspindel
       rovspindel
    krabbspindlar
   käkspindlar
       höstspindel - hona
       höstspindel - hanne
       Metellina mengei - hanne
   jättekrabbspindlar
       Micrommata virescens (jättekrabbspindel)
   hoppspindlar
       Aelurillus v-insignitus (hona)
       Aelurillus v-insignitus (hanne)
       Sitticus floricola