Höstspindel Metellina segmentata

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Höstspindel
Metellina segmentata
hona
längd (kropp): ca 5-8 mm
höstspindel - hanne
höstspindlar i parning
 
Hon gör sitt bästa för att sträcka på sig på sant sträckspindelvis (på bilden högst upp) men annars är höstspindelhonan med sin runda bakkropp ytligt sett inte särskilt lik de andra spindlarna i familjen käkspindlar (Tetragnathidae). Tidigare har spindlarna i släktena Meta och Metellina ibland förts till en egen familj Metidae och ibland har de räknats in i samma familj som hjulspindlarna.
 
Precis som hjulspindlarna spinner höstspindlarna ett hjulformat nät. Det är inte riktigt så snyggt och iögonenfallande som den stora korsspindelhonans nät och det placeras oftast i låg vegetation. Om man tittar i nätets mitt kan man konstatera att höstspindlar vill ha ett öppet parti i centrum.
 
Parningen är ofta en rätt vild tillställning bland spindlarna; höstspindelhannarna hör till de spindlar som vågar närma sig honorna först när dessa är upptagna med att sätta i sig ett byte.
 
Färgmässigt kan höstspindeln variera en hel del.
 

i samma släkte
Metellina mengei - hanne
 

 

 
 
 
KORT OM VAR höstspindeln HÖR HEMMA:
KLASS: SPiNDELDJUR Arachnida
ORDNiNG:     SPiNDLAR   Araneae
FAMiLJ:         KÄKSPiNDLAR      Tetragnathidae
ART:            HÖSTSPiNDEL         Metellina segmentata
Höstspindeln har tidigare varit placerad i släkten Meta. Meta segmentata och Metellina segmentata är alltså samma spindel.

 

 
 
ANDRA SPiNDELDJUR
(mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster)
KVALSTER
fästingar
fästingar/naturliga fiender
fästingar/spirakler
fästingar/arter i Sverige
LOCKESPiNDLAR
lockespindlar
SPiNDLAR
några vanliga spindlar
hjulspindlar
    korsspindel
    korsspindel - hona - undersida
    korsspindel - hanne
    Agalenatea redii
    kvadratspindel Araneus quadratus
    Araneus angulatus (NT)
    Mangora acalypha
    Cyclosa conica
    Larinioides cornutus
    gurkspindel Araniella cucurbitina
    gurkspindel Araniella cucurbitina - hanne
    skuggspindel Nuctenea umbratica
    sektorspindel Zygiella atrica
krabbspindlar
blomkrabbspindel
krabbspindlar - Xysticus
Micrommata virescens