Ängsbaldakinspindel Linyphia triangularis

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Ängsbaldakinspindel
allmän taknätspindel
triangel-linyphia
Linyphia triangularis
hanne
ca 5 mm
Linyphia triangularis - hona
 
Linyphia triangularis är en av de vanligaste spindlarna i Sverige.
 
Allmän taknätspindel trivs bland annat i ljung, pors och enar.
 
Linyphia triangularis har en smal, mörk stämgaffelliknande teckning på framkroppens ovansida och en rad av skissartade trianglar på bakkroppens ryggsida. Till skillnad från en art med liknande teckning har den ljusa lår utan mörka fläckar.
 

mer om...
mattvävarspindlar
Linyphiidae
 
  mattvävarspindlar
   Neriene emphana
   Neriene peltata
   stamspindel
   Drapetisca socialis
   stamspindel - hanne
   Floronia bucculenta
 
 
 
KORT OM VAR Linyphia triangularis HÖR HEMMA:
KLASS: SPiNDELDJUR Arachnida
ORDNiNG:  SPiNDLARAraneae
FAMiLJ:   MATTVÄVARSPiNDLARLinyphiidae
ART   ÄNGSBALDAKiNSPiNDEL  Linyphia triangularis

 

 
 
ANDRA SPiNDELDJUR
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster]
KVALSTER
    fästingar
    fästingar/naturliga fiender
    fästingar/andning
    fästingar/arter i Sverige
    kvalster
LOCKESPiNDLAR
    lockespindlar
SPiNDLAR
SPiNDLAR
    korsspindel
    korsspindel - hona - undersida
    korsspindel - hanne
    Agalenatea redii
    kvadratspindel Araneus quadratus
    Mangora acalypha
    Cyclosa conica
    Larinioides cornutus
    gurkspindel Araniella cucurbitina
    gurkspindel Araniella cucurbitina - hanne
    skuggspindel Nuctenea umbratica
    sektorspindel Zygiella atrica
se menyn i ramen till vänster