Hasselsnok eller huggorm?

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Hasselsnok eller huggorm?
 
Överst en huggorm och underst en hasselsnok. Ganska olika, inte sant?*
 
Hur ser man skillnad på en hasselsnok och en huggorm?
 
HUGGORM
  • mörkt sicksackband på ljusare bakgrund
  • smala vertikala pupiller
  • många små plåtar på huvudets ovansida
  • korpulent!
  • kölförsedda fjäll
HASSELSNOK
  • mörka fläckar på båda sidorna om ett ljusare band
  • runda pupiller
  • färre och större plåtar på huvudets ovansida
  • smal
  • inga kölar på ovansidans (dorsala) fjäll; på engelska går (eller, ja, krälar då) hasselsnoken under benämningen "smooth snake" av just den anledningen

 
* Båda arterna (och den vanliga snoken!) förekommer i en svart (melanistisk) variant.
 
Huggorm, hasselsnok och vanlig snok är fridlysta.
 

mer om kräldjur:
 
ORMAR
--> hasselsnok
Coronella austriaca
 
ÖDLOR
--> kopparödla
Anguis fragilis
--> skogsödla
Lacerta vivipara