förstasidan
 
ANDRA SMÅ DJUR:
--> STARTSiDAN
 
 
"Småkrypen" i den här avdelningen har hamnat på adressen entomologi.se utan att ha något med entomologi - som strikt tolkat handlar enbart om de sexbenta insekterna - att göra. De råkade passera helt enkelt.

 
iSOPODA
-->gråsuggor
 
 
ÖDLOR
-->kopparödla
-->skogsödla
 
ORMAR
-->hasselsnok (VU)
-->hasselsnok eller huggorm?
 
 
-->om bilderna
-->skärmkrav